logo_saigon_tex UFI_logo

TRIỄN LÃM QUỐC TẾ NGÀNH CÔNG NGHIỆP DỆT & MAY THIẾT BỊ, NGUYÊN PHỤ LIỆU & VẢI 2024

Địa điểm
Cung văn hóa, 91 Trần Hưng Đạo (4 Trần Bình Trọng), Hoàn Kiếm, Hà Nội

PHIẾU ĐĂNG KÍ THAM QUAN

THÔNG TIN CÁ NHÂN

*
*
*

Thông tin người đăng kí đi cùng

Họ và Tên Thư điện tử Di động Chức vụ

Lĩnh vực quan tâm

Tổng quát

Chi tiết


Mục đích của chuyến tham quan của bạn: (xin vui lòng đánh dấu vào ô thích hợp)
Bạn biết đến triển lãm của chúng tôi từ: (xin vui lòng đánh dấu vào ô thích hợp)

© 2015 CP EXHIBITION