logo_saigon_tex UFI_logo

TRIỂN LÃM QUỐC TẾ NGÀNH CÔNG NGHIỆP DỆT & MAY
THIẾT BỊ, NGUYÊN PHỤ LIỆU & VẢI 2024

Địa điểm
SECC - Trung tâm hội chợ và triễn lãm Sài Gòn - 799 Nguyễn Văn Linh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

PHIẾU ĐĂNG KÍ THAM QUAN

THÔNG TIN CÁ NHÂN

*
*
*

Thông tin người đăng kí đi cùng

Họ và Tên Thư điện tử Di động Chức vụ

Lĩnh vực quan tâm

Tổng quát

Chi tiết


Mục đích của chuyến tham quan của bạn: (xin vui lòng đánh dấu vào ô thích hợp)
Bạn biết đến triển lãm của chúng tôi từ: (xin vui lòng đánh dấu vào ô thích hợp)

© 2015 CP EXHIBITION