logo2

Triển Lãm Quốc Tế Ngành Công Nghiệp Dệt May Nguyên Phụ Liệu & Vải – Thiết Bị | 26 - 29/7/2023

Địa điểm
SECC - Saigon Exhibition & Convention Center - 799 Nguyen Van Linh, Hochiminh, Vietnam

PHIẾU ĐĂNG KÍ THAM QUAN

THÔNG TIN CÁ NHÂN

*
*
*

Thông tin người đăng kí đi cùng

Họ và Tên Thư điện tử Di động Chức vụ

Lĩnh vực quan tâm

Tổng quát

Chi tiết


Mục đích của chuyến tham quan của bạn: (xin vui lòng đánh dấu vào ô thích hợp)
Bạn biết đến triển lãm của chúng tôi từ: (xin vui lòng đánh dấu vào ô thích hợp)

© 2015 CP EXHIBITION