Thông tin

Địa điểm
SECC - Trung tâm hội chợ và triễn lãm Sài Gòn - 799 Nguyễn Văn Linh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Các công ty tham gia triển lãm

Tìm hiểu thêm về chúng tôi

© 2015 CP EXHIBITION